Diamanter som alternativ investering

De mange positive makroøkonomiske signaler, den optimistiske stemning i erhvervslivet samt frie midler fra et virksomhedssalg var baggrunden for en henvendelse jeg i begyndelsen af 2018 modtog fra en kunde.

Kunden, der tidligere har købt diamanter til smykker, ville vide mere om diamanter som investeringsobjekt. Min råd til ham var, at diamanter ikke har bare har smuk æstetisk værdi, men tillige kan være et særdeles interessant investeringsobjekt med lav risiko og stor robusthed i forhold til selv de helt store økonomiske konjunkturudsving som f.eks. finanskrisen i 2008.

Men jeg tilføjede også, at man skal tænke sig grundigt om, bygge sin investeringsbeslutning op på erfaring og kendskab til investeringsdiamanter – f.eks. gennem en økonomisk bevidst rådgiver, der har studeret, handlet og haft mange diamanter under lup. 
 Investeringsdiamanter kan nemlig slet ikke sammenlignes med almindelige diamanter til smykker, der i finansielt perspektiv er langt mere volatile og prisfølsomme over for tilfældige modeluner eller forbigående forbrugerpræferencer.

Investeringsdiamanter er helt anderledes robuste investeringsobjekter, der historisk har vist at holde værdien. Det giver tryghed for investoren, at historien bevidner at blot en smule omtanke kan sikre, at investeringen holder sin værdi og risikoen kan begrænses.
Hvis man er en seriøs investor, og påtænker at placere midler i investeringsdiamanter, skal man være indstillet på allokere minimum 800.000 kr. pr. sten for at slippe forsvarligt fri af markedsmekanismerne gældende for ”almindelige diamanter.”

Investeringsargumenterne

Min kunde havde besluttet at dedikere seks millioner kroner til investering i diamanter. Han valgte på baggrund af min rådgivning at dele sin investering op i to: En konservativ investering for det største beløb, og en mindre og mere risikobetonet investering for resten, hvor kundens peronlige æstetiske præferencer i højere grad blev inddraget.

Vi indkredsede den største investering til at være i enten en blå eller grøn investeringsdiamant af høj karat, certificering af GIA (Gemological Institute of America) som minimum en ’deep’, eller ’vivid’ graduering – altså helt i toppen af det officielle kvalitetsmål. 
 Argumentet for denne investering er et konservativt syn på markedet. Denne type investeringsdiamanter har nemlig historisk udvist stor stabilitet med prisstigninger på helt op til 9 procent pr. år. Risikoen for tab er beskeden, fordi investeringsvolumen stadigvæk sikrer tilstrækkeligt med købere på marked i mange år frem. Typen, kvaliteten og farven er valgt således, at stenen kan realiseres inden for en kort periode.
 Den anden investering, svarende til omkring 20 procent af det samlede beløb, blev foretaget ud fra en større risikovillighed og kundens personlige præferencer for farve og æstetik. Beslutningen faldt på brun/gule diamanter, der i det nuværende marked ikke er helt så efterspurgte, selvom det er den eneste farve, hvor man stadig kan investere i en stor diamant for under to millioner kr.

Investeringsargumentet bygger her på muligheden for større efterspørgsel de næste ti år, og dermed stigende priser, som følge af en meget høj prissætning på blå/pink investeringsdiamanter. Det vil potentielt flytte opmærksomheden over på andre farver – gerne brun/gule, hvis du spørger min kunde!
 Desuden ved vi, at der generelt vil være faldende udbud i de næste 5-15 år og at de store smykkefirmaer i højere grad benytter brune diamanter, hvilket typisk vil medføre yderligere prestige i investeringsdiamanter i samme farve. 
 Hvis alle forudsigelser udvikler sig gunstigt vil en fordobling af prisen over de næste 10 år ikke være usandsynligt, men risikoen for at det ikke sker er omvendt naturligvis til stede.

Udfordringen ved investeringsdiamanter

Udfordringen for min kunde, og andre investorer, der søger mod investeringsdiamanter er, at der ikke findes børser eller indekser som tracker prisen. De gængse diamantbørser fokuserer som hovedregel på mindre sjældne og markedsvelkendte sten, hvor efterspørgslen fra smykkeproducenterne og markedsudviklingen alene afgør prisen. 
 Det er altså tale om indeks, som ikke udtrykker ret meget om investeringsdiamanter. Samtidig hører offentligheden ofte kun om de helt store investeringsdiamanter, til flere hundrede millioner kroner, gennem de store internationale auktionshuse. Her kan kun de færreste være med og det efterlader den mere almindelige private investor helt uden relevante informationer at bygge sin egen investeringsbeslutning op på.

Det betyder, at den gode diamantinvestering, som jeg definerer begynder ved en lille million kroner, ikke bare er svær at gennemskue. Det er også for den private investorer meget besværligt at få troværdige markedsoplysninger og i det hele taget at tilgå markedet.

Økonomisk interessant

Og det er ærgerligt, for der er mange gode årsager til, hvorfor investeringsdiamanter er interessante. 
 For det første leverer diamantminerne kun meget få sten, der har farven, renheden og størrelsen til at blive handlet som investeringsdiamanter. Det gør, at de sten, som er på investeringsmarkedet forbliver sjældne og kryber uden om modetendenser og tilfældige markedsstemninger. Risikoen for tab er dermed lille.

For det andet er prisen på investeringsdiamanter mindre påvirket af konjunkturer, fordi der i såvel gode som i dårlige tider er gode argumenter for at placere midler i diamanter. Overskydende likvider, som i min kundes tilfælde, fra gode tider kan sikres gennem investeringsdiamanter, mens andre i nedgangstider vil begynde at orientere sig mere efter ”safe havens.” Og det indbefatter, efter min vurdering, også investeringsdiamanter i de tilfælde, hvor investeringsbeslutningen bygger på et konservativt mandat. Investeringsdiamanter er robuste aktiver i både op og nedgangstider.

For det tredje kan rådgivning på baggrund af markedskendskab øge sandsynligheden for, at investeringsdiamanten stiger i værdi. I bund og grund handler det for mig som rådgiver om at finde de investeringsdiamanter, som har stort økonomisk potentiale. Det kræver både viden om diamanter og erfaring med markedet, der for lægmand kan være svært at orientere sig i.

Og for det fjerde spiller kundens smag og fornemmelse naturligvis også ind. Som en hver anden investering skal man føle sig godt tilpas med sin investering – og diamanter er naturligvis i den sammenhæng helt specielle på grund den naturlige skønhed og æstetiske kvalitet.

Afhængig af risikoprofil, så bør investering i diamanter være langsigtet (min. 5-10 år). Den type investeringsdiamanter som historisk udviser størst stabilitet, giver prisstigninger på helt op til 9 procent pr. år.
Hvis man påtænker at placere midler i investeringsdiamanter, skal man være indstillet på allokere minimum 800.000 kr. pr. sten for at slippe forsvarligt fri af markedsmekanismerne gældende for ”almindelige diamanter.”
Hvis du investerer for ca. 2.5 mio. kr., eller mindre, så invester kun i én diamant.
Investeringsdiamanter kan ikke sammenlignes med almindelige diamanter til smykker. Når man investere i diamanter, skal man investere i diamanter der er sjældne. Dette er oftest farvede diamanter såsom blå, pink og grønne diamanter. Risikoen ved at investere i diamanter har historisk vist sig at være yderst sikker, men kun såfremt du har investeret i en diamant der er yderst sjælden.

Genveje

Diamanter som alternativ investering

Diamanter som alternativ investering
Læs mere

Investering i diamanter kræver professionel rådgivning

Læs mere

Referencer og gode råd inden investering

Læs mere